top of page

INTEGRATION

RTIM Systems har ett REST API att integrera mot. 

API-dokumentation (Swagger) finns här:

Swagger UI (rtim.net)  (öppnas i nytt fönster)

Autentisering till vårt API sker med hjälp av två faktorer. Dels måste ni ha en API Key. Ni skall lägga till en Key som heter 

X-API-Key i headern i ert anrop. 

Den Key som ni skall använda hittas inne i applikationen. 

Klicka på ert konto upp i högra hörnet, klicka sedan på "Account" 

account.jpg

Inne på sidan "Account" finns en knapp som heter "Personal access token", klicka på den så har ni skapat en API Key, kopiera denna och lägg in i API-anropet till RTIM Systems. 

Nästa verifiering som behövs i API-anrop mot RTIM Systems är Owner ID (finns i många anrop).

Det kan se ut så här:

owner id.jpg

Detta ID verifierar vem ni är i varje anrop mot RTIM. Ni hittar detta ID inne i applikationen. Klicka på "Account settings" i menyn, på den sidan hittar ni detta ID under rubriken "API integration ID"

 

Med dessa två ID kan ni skicka in transaktioner automatiskt till RTIM Systems.

 

Om ni inte har kapacitet eller möjlighet att göra en API-integration, kontakta oss för diskussion hur vi löser det på bästa sätt.  

bottom of page