top of page

Notifications

Uppdaterat: för 2 dagar sedan

Text


Notifications är meddelanden från RTIM systemet. Det finns flera olika meddelanden och de skickas / triggas av olika saker, det kan vara när något händer eller baserat på ett tidschema eller något annat. Om eller när ett meddelande skall skickas styrs från account settings eller location settings.


På sidan med notifications så listas alla tillgängliga upp, det finns två knappar på varje rad. Den ena är bara en knapp för att visa hur meddelandet ser ut som default. Den andra knappen som är ett + tecken, klickar ni på den så kan ni skapa en egen mall. Hur man gör det beskrivs nedan.


När ni väl har skapat en egen mall, så kommer det se ut så här, där är + tecknet utbytt mot en penna och en soptumma. Soptunnan innebär att ni tar bort er egen mall och återgår till grundmallen. Penna innebär att ni kan ändra på er egen mall. Skapa och ändra en mall fungerar på samma sätt.Skapa / ändra en notificationsmall


När ni skall skapa eller ändra en mall så öppnas följande fönster.


1 Där det finns en markering med #1 i bilden så finns det några fält som är viktiga. Det är vem som skall anses som avsändare av det mail som kommer skickas. Som default så kommer det se ut som i bilden. Subject, det fältet är ju själva rubriken i mailet och det är inga konstigheter, där kan ni fritt skriva vad ni vill. Sender name och Sender är mycket känsligare.


Det är ju uppgifter om vem du ”uppträder som” i mailet. Alla spamfiler analyserar dessa uppgifter och kontrollerar om det är korrekta uppgifter. Tex. Om du skulle ange att avsändaren är bill.gates@microsoft.com så kommer spamfiltren att förstå att RTIMs mailserver inte får skicka mail och säga att man är från Microsoft och mailet kommer fastna i ett spamfilter.


Om ni vill att mail från RTIM ser ut att komma från er, så går det lösa men ni måste sätta er interna IT avdelning i kontakt med RTIM för mer information. Vad man gör är enkelt beskrivet att er mailserver skall lägga till vår mailserver som ”godkänd” för att skicka mail i ert namn. Det är ett standardförfarande men kräver inblandning av er IT avdelning.

Så en rekommendation är att inte ändra sender och sender name utan först ha kollat med RTIM och er interna IT avdelning.


2 Markering #2 i bilden, Här finns en ruta för att kunna skriva och designa mailet. Det finns vanliga funktioner för att justera texter, färger, infoga tabeller på sidan m.m. Här kan ni justera och skriva vad ni vill.


Bilder, Om ni vill ha med bilder i meddelandet så är det ok att lägga in i mallen, men vi vill att ni länkar till bilden. Dvs att bilden ni vill lägga in måste finnas tillgänglig på internet, det vanligaste är att den finns någonstans på er hemsida eller om ni har ett publikt mediaarkiv.


När ni skapar en egen mall så kommer RTIMs default mall att laddas upp som ett förslag, dvs ni behöver inte börja från noll, utan ni kan börja genom att ändra/justera utifrån RTIMs default mall. Det är väldigt smidigt då det finns vissa ”koder” i meddelanden som är viktiga att förstå och hantera rätt.

De börjar alltid med två % tecken och avslutas med samma.


I den stora bilden ovan så är det en mall för att skicka meddelandet confirm receiving (Bekräfta mottagande). I det mailet så finns ett antal ”koder”


Vad dessa gör är att de hämtar upp data från RTIM systemet och lägger in i meddelandet. Koden %%LOCATION_NAME%% kommer att bytas ut till namnet på den plats som leveransen sker till. Ni kan ta bort eller lägga till koder, men de måste vara korrekt stavade för att de skall fungera.

Vilka koder som finns tillgängliga på respektive meddelande finns noterade nedan.Möjliga Koder

Request Return: %%ORGANIZATION_NAME%%

%%OWNER_ORGANIZATION_NAME%%

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%ORDER_RETURN_LINK%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%ASSET_OWNER_CONTACT_INFO%%

Request counting:

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%URL_LINK%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%ASSET_OWNER_CONTACT_INFO%%


Request for Return due to High Balance:

%%ORGANIZATION_NAME%%

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%ORDER_RETURN_LINK%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

Request for Return due to Return Rate:

%%ORGANIZATION_NAME%%

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%3_MONTH_RECEIVED%%

%%3_MONTH_RETURNED%%

%%3_MONTH_RETURN_RATE%%

%%ORDER_RETURN_LINK%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%ASSET_OWNER_CONTACT_INFO%%

Balance status:

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%OWNER_ORGANIZATION_NAME%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%BALANCE_LINK%%

%%BALANCE_LIST%%

%%MONTHLY_RECEIVED%%

%%MONTHLY_TRANSFERED%%

%%MONTHLY_NET%%

%%MONTHLY_RETURN_RATE%%


Deviation:

%%ORGANIZATION_NAME%%

%%ORIGINAL_QUANTITY%%

%%ASSET_TYPE%%

%%LOCATION_FROM%%

%%ORDER_ID%%

%%LOCATION_TO%%

%%ACTUAL_QUANTITY%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%ASSET_OWNER_CONTACT_INFO%%

Confirm receiving

%%LOCATION_NAME%%

%%LOCATION_ADDRESS%%

%%ASSETTYPE_NAME%%

%%QUANTITY%%

%%ORDER_ID%%

%%ORDER_CONFIRM_LINK%%

%%LOGIN_LINK%%

%%LOCATION_OWNER_CONTACT_INFO%%

%%ASSET_OWNER_CONTACT_INFO%%


New user:

%%USERNAME%%

%%PASSWORD%%

%%LOGIN_URL%%8 visningar
bottom of page