top of page
BackGr2_edited.jpg

LÄNGE LEVE LASTBÄRAREN!

Varje år går tiotusentals lastbärare förlorade i den komplexa världen av transporter och logistik. Det leder till onödiga produktionsstopp, logistikproblem och ökade kostnader - samt ett stort resursslöseri.

Med RTIM Systems effektiva lösningar får våra kunder kontroll och returhantering av lastbärare och säkrar det cirkulära flödet. Varje lastbärare som återanvänds i stället för att bli en engångsprodukt minskar CO2-utsläppen och råvarubehovet.

LEDANDE LÖSNINGAR FÖR

EFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET

» Få kontroll på vart lastbärarna skickas​

» Hantering av returer och återlämning med enkla, effektiva funktioner​

» Mäta och skapa underlag för miljöpåverkan ​

» Skapa möjlighet för nya affärs- och prismodeller​

» Få kunder och leverantörer att agera utan krav på portaler, appar eller konton​

ABOUT
Preview of RTIM Systems

RESULTATET MED
RTIM SYSTEMS

Ökad återanvändning
Minskade CO2-utsläpp
Ökad returhastighet
Säkrad drift
Minskad totalkostnad
Ansvar och regelefterlevnad

Vår passion för hållbarhet är drivkraften bakom vår verksamhet. Vi är övertygade om att små förändringar kan ha en stor inverkan, och vi är stolta över att vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid. Vi skapar:

» Mätbarhet och uppföljning

» Tydliga KPI:er för hållbarhet och milljöansvar
» Stöd för innovativa lösningar
» Rapportering enligt CSRD

LEVERANTÖR

UPPFYLL POLICY

Är du leverantör och uppmanats att följa en policy för lastbärare? Vi hjälper dig att komma igång med registrering och uppföljning på tio minuter.

ÄGARE

TA KONTROLL

Du som äger en lastbärarflotta kan nu förenkla hanteringen på ett helt nytt sätt. Minska svinnet och öka återanvändningsgraden med RTIM Systems.

SAMHÄLLSBYGGARE

INFÖR POLICY

Är ditt företag redo att anta en policy för kontroll och ansvar för lastbärare? Vi har systemstödet och verktygen som behövs för implementation och analys.

Bild3.jpg
NY BRANSCHSTANDARD
GENOM LASTBÄRARPOLICY

Lastbäraren har en betydande miljöpåverkan och utgör en viktig del av leveranskedjan. Genom att införa en ny policy som fokuserar på miljöansvar kan vi främja en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Den nya policyn bör innehålla tydliga riktlinjer och krav för återanvändning, återvinning och korrekt behandling av lastbärare.

Genom att definiera leverantörens miljöansvar och uppmuntra till implementering av åtgärder för att minska miljöpåverkan kan vi bidra till att minska avfall, resursförbrukning och koldioxidutsläpp. Dessutom kan en policy stödja och främja utvecklingen av innovativa lösningar och teknologier för effektivare och mer hållbar hantering av lastbärare.


Genom att sätta fokus på miljöansvar och hållbarhet kan vi driva branschen framåt och skapa incitament för företag att investera i mer hållbara alternativ och processer. Att implementera en ny policy kommer att  bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid, samtidigt som vi uppfyller kundernas förväntningar och strävar efter att minska vår påverkan på planeten.

bottom of page