top of page

Välkommen till RTIM Systems!

De flesta lastbärare kan återanvändas. Vissa är gjorda i material som gör att de kan återanvändas tusentals gånger, medan andra kanske kan återanvändas tio gånger. RTIM Systems målsättning är att alla lastbärare ska kunna återanvändas eller återvinnas.

 

Den vanligaste metoden för att få tillbaka lastbärare för återanvändning är idag att lägga på en pantavgift som kunden får tillbaka om retur sker. I praktiken är detta dock sällan tillräckligt för att motivera en retur. Det flöde med lastbärare som endast har pant som styrmedel har ofta stora problem med:

 • Onödigt läckage av lastbärare och kostnad för att ersätta förlorade lastbärare.

 • Överdriven resursanvändning och onödiga inköp av lastbärare vilket är ohållbart.

 • Kaptialbindning genom större behov av antal lastbärare än nödvändigt.

 • Ett okontrollerat flöde skapar problem i planering av produktionen, vilket rent av kan leda till produktionsstopp på grund av bristen lastbärare.

 • Omöjlighet att använda andra affärsmodeller än pant.

 • Att flytta kostnader till kunder leder till en uppblåst leveranskedja, vilket påverkar konkurrenskraft och lönsamhet negativt.

 • Kunder efterfrågar leverantörer med överlägsna processer och effektivitet. 

 • Felaktiga processer kräver ytterligare manuell arbetskraft, vilket ökar arbetskostnaderna och introducerar potentiella handhavandefel.

 

Lösningen heter RTIM Systems:

 • Kontroll på vart du skickar lastbärarna fysiskt, inte bara till vilken fakturaadress du skickat en pantkostnad.

 • Funktioner som underlättar både för dig och för kunden att hantera returprocessen.

 • Möjlighet att arbeta med andra affärsmodeller än pant. tex. hyror, premiera bra beteenden osv. 

 • Underlag för att du kan agera professionellt både mot dina kunder och din själv när det gäller hållbarhetsredovisningar.

Effekten av RTIM

RTIM är byggt för att åtgärda alla de problem som listades ovan så vi förväntar oss att du skall få lägre kostnader, minskat kapitalbehov, nöjdare kunder, färre produktions-störningar och mindre klimatavtryck.

Hur kommer man igång?

RTIM Systems har inga avtalstider, inga fasta kostnader utan ni kan börja använda tjänsten direkt och avsluta precis när ni vill. Ni kommer betala för utnyttjande. Ni kan praktiskt skapa ett konto direkt här och komma igång omedelbart. Våra manualer innehåller den information du behöver, men vi rekommenderar dig att kontakta oss innan du startar för att vi kan ge dig tips och råd för hur du ska komma igång på bästa sätt. 

KOM IGÅNG DIREKT

Information om vad du behöver och hur du skapar ett konto finns på skapa konto-sidan

bottom of page