top of page

PROBLEMET

I dagens komplexa logistiska landskap står företag inför en utmaning när det kommer till att spåra, hantera och återanvända lastbärare effektivt.

 

Information om antal i cirkulation och ödet för dessa lastbärare är bristfällig eller obefintlig. Detta resulterar i en rad problem, inklusive oklarhet om hur många lastbärare som återvänder, återvinns eller försvinner i systemet.

Det finns även en brist på transparens när det gäller kostnader och klimatpåverkan av lastbärare. Det skapar en brist på insikt vilket gör det svårt att göra välgrundade beslut om hur man ska hantera dem och påverkar också förmågan att beräkna deras klimatpåverkan.

Mycket data finns redan i era befintliga system, det har bara inte sammanställts ännu.

Vår teknik baseras på automatisk datafångst via följesedlar eller integrationer med andra system.

När RTIM fått tillgång till informationen kan vi börja behandla datan & skapa kontroll på flödet.

VÅR LÖSNING

RTIM Systems har utvecklat en innovativ lösning för att lösa dessa utmaningar. Vi erbjuder en komplett plattform för att spåra, hantera och optimera användningen av lastbärare inom leveranskedjan.

 

Vår teknik baseras på automatisk datafångst via följesedlar, manuella registreringar och integreringar med andra system. För de som kräver hög precision kan vi även erbjuda automatiserad spårning med hjälp av RFID eller GPS. När en lastbärare är lokaliserad och tilldelad en ansvarig person på platsen, aktiveras en rad funktioner som förenklar processen:

  • Automatisk kommunikation med ansvarig via sms eller e-post.

  • Beräkningar över lastbärarnas vistelsetid och antal på platsen, med tydlig vägledning om hur de bör hanteras.

  • Efter avlastning kan lastbäraren gå olika öden till mötes, inklusive retur till ägaren, återvinning, försäljning eller kassering. Varje alternativ har olika klimatpåverkan, och vår plattform hjälper till att göra informerade val och säkerställa rätt hantering.

  • Returprocessen med RTIM Systems är smidig och användarvänlig, med alternativ som enkla knapptryckningar i ett webbgränssnitt och QR-kodscanning. Vi gör det enkelt för alla i processen att göra rätt.

Även om vissa lastbärare inte är avsedda för återanvändning, kan RTIM Systems användas för att mäta förbrukningen av engångslastbärare. Detta är avgörande för att kunna göra korrekta hållbarhetsredovisningar och bidra till en mer ansvarsfull och transparent leveranskedja.

ABOUT
CompView.png
Visualisering

Att veta var lastbärarna befinner sig är en förutsättning för att kunna skapa förändringar i ett problematiskt flöde.

RTIM I KORTHET
 

Automation

Mycket data finns redan i befintliga system, det har bara inte sammanställts. RTIM samlar in datan, beräknar och förutser händelser.

Tillgänglighet

Att erbjuda en enkel lösning till användarna att göra rätt är en nyckel till att få ett stort användande. Vår lösning är designad tillsammans med användare för att den ska accepteras i alla led.

Affärsmodeller

Vi skapar nya möjligheter att styra kunders beteende med alternativa och effektiva affärsmodeller. 

KOM IGÅNG DIREKT

bottom of page