top of page

STOPPA RESURSSLÖSERIET!

RTIM Systems är byggt för att underlätta att göra rätt. Det innebär att vi gör det enklare att jobba med cirkulära flöden snarare än förbrukning, och vi skapar mätbarhet så våra kunder kan redovisa minskade utsläpp och minskad resursanvändning.

Bild2.jpg
Bild2.jpg

VI STÖTTAR ER I HÅLLBARHETSARBETET

Användare av RTIM Systems får tydliga underlag och data på vilka lastbärare som används och hur de hanterats. Underlagen är anpassade för att kunna användas i ESPR E1- och E5-rapporteringar.

RTIM Systems möjliggör att en ny ansvarsfull lastbärarpolicy kan användas och kommuniceras med samtliga leverantörer. Denna policy är utformad för att skapa ett incitament för leverantörerna att gå från ett förbrukningstänk till cirkulärt flöde när det gäller lastbärare. Uppföljning och konsekvens är nyckeln till att skapa beteendeförändring.

KPI:er vi följer upp:

  • Återanvändningsgrad

  • Avfallsmängd

  • Resursförbrukning

  • Livslängd och hållbarhet

  • CO2-utsläpp

RAPPORTERING

image.png

RTIM Systems skapar underlag över vad som kasserats, vad som har returnerats, återanvänts och återvunnits. Inklusive rapporter över antal lastbärare, vikt eller volym, samt vilken klimatpåverkan det har fått. Förändringar över tid rapporteras löpande, med tydliga och kvantifierbara tal. Exempel: "Kasserade lastbärare har minskat från 45 % till 32 % vilket motsvarar en minskning av Co2-utsläpp om 25,7 ton per år."

Inlogg.jpg
bottom of page