top of page

SAMHÄLLS-
BYGGARE

Välkommen till RTIM Systems!

Om du har en verksamhet som får leveranser från många olika leverantörer använder de troligtvis många olika former av lastbärare, allt från olika former av träpallar och ställningar till stålkonstruktioner, plastbehållare, fat och tunnor. Normalläget för de flesta är dock:

 

  • Man vet inte hur många lastbärare man får skickat till sig. 

  • Man vet inte vart de tar vägen (returneras, återvinns, slängs/bränns, försvinner, säljs?)

  • Man vet inte vad detta har för klimatpåverkan

  • Man vet inte lastbärarens del av totala kostnaden 

  • Fysisk hantering är ofta oreglerat och innebär ett praktiskt problem.

RTIM Systems är en unik tjänst som ni kan använda för att få kontroll på vilka lastbärare era leverantörer skickar till er och var de tar vägen från er. Ett normalläge idag är att man har ett "förbrukningstänk" på lastbärare och kostnaden för lastbäraren hamnar alltid hos slutkunden. 

Med RTIM Systems kan ni börja mäta och samla data kring vilka typer av lastbärare som kommer, vilka leverantörer har ett fungerande returflöde för återanvändning, vilka skickas för återvinning eller till förbränning. Ni kommer få underlag för era hållbarhetsredovisningar.


Om ni samtidigt inför en lastbärarpolicy mot leverantörer kan ni införa incitament för att leverantörerna skall gå från ett förbrukningstänk till ett återanvändningstänk.

  

Följande är KPI:er som många av våra kunder eftersträvar när de använder RTIM:

Ökad återvinningsgrad

Mätbarhet, visualisering och rapporter tillsammans med enkla funktioner underlättar återanvändande av lastbärare, vilket leder till en ökad återvinningsgrad. 

Säkrad drift

Med kontroll i flödet av lastbärare skapar man helt andra förutsättningar att planera sin operationella drift, vilket minskar risken för produktionsstörningar avsevärt.

Minskade CO2-utsläpp

Återanvändning av lastbärare innebär ett minskat råvarubehov samt minskad energiförbrukning för tillverkning.  

Minskad Totalkostnad

Hela försörjningskedjan sparar pengar om man har ett effektivt flöde där lastbärare återanvänds. Detta kan skapa en marginal-förstärkning eller en marknadsfördel.

Returhastighet

Ökar hastigheten med vilken lastbärare returneras kommer behovet av antalet lastbärare att minska. Detta frigör både kapital och minskar produktionsstörningar.

Ansvar och Regelefterlevnad
Med tydlighet i regler, policys och transparent visualisering av faktiska omständigheter kommer ett ökat ansvar.

Hur kommer man igång? 

Enklast är att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur ni kan börja styra upp hanteringen av lastbärare med hjälp av RTIM Systems.

Kontakta oss på 036-16 00 24 eller på info@rtimsystems.com

SE EXEMPEL PÅ LASTBÄRARPOLICY

bottom of page